در خانه هم مي توانيد پدر خوبي باشيد

در خانه هم مي توانيد پدر خوبي باشيد
در خانه هم مي توانيد پدر خوبي باشيد


 

نويسنده:عبدالعباس كريمي كارشناس آموزش و پرورش
 
بعضي از مردها فكر مي كنند، همين كه در خارج از منزل مشغول فعاليت هستند، ديگر مسؤوليتي در قبال تربيت كودكانشان در منزل ندارند و در تصميمات روزانه ي آنها مداخله نمي كنند. در حالي كه مشاركت در امور تربيتي كودكان در منزل، هم موجب برقراري ارتباط نزديك با آنها مي شود هم انس و الفت را در بين همسران تقويت مي كند. رعايت نكات زير مي تواند آقايان را در رسيدن به اين مهم ياري دهد:
1-فعال تر باشيد: اگر پدرها خود ابتكار عمل را بدست بگيرند، هرگز نخواهند توانست مسؤوليت تربيت فرزند را آن چنان كه خود مي خواهند و آن چنان كه شايسته ي فرزندشان است، به عهده بگيرند. به جاي اين كه به راحتي، كودك خندان يا گريان خود را به بغل مادرش بسپاريد، سعي كنيد جملاتي نظير جمله ي زير را بگوييد: «فكر كنم از پسش برمي يام.» علاوه بر اين، پرسيدن مشورت كردن با همسرتان در مورد چگونگي نگهداري بچه، هيچ اشكالي ندارد. هر دوي شما چيزهايي مي دانيد كه ديگري مي تواند از آن بهره مند شود.
2-بيشتر تمرين كنيد: فكر نكنيد كه همسر شما به طرز معجزه آسايي، چيزي بيش از آنچه شما در قبال بچه انجام مي دهيد مي داند. هر چه كه او درباره ي پرورش كودكان مي داند، از طريق تجربه ي عملي ياد گرفته، مثل بقيه ي چيزها و راه درست اين است كه شما هم بتوانيد پدر بهتري باشيد و خودتان كارهاي مربوطه را انجام بدهيد. اگر احساس عدم اطمينان و يا عدم آمادگي مي كنيد، از كمك گرفتن نهراسيد.
3-مفتخر باشيد كه روش خاص خودتان را براي برقراري ارتباط داريد: مردان و زنان روش هاي متفاوتي براي تعامل با فرزندشان دارند. مردان بر فعاليت هاي فيزيكي و صرف انرژي تأكيد دارند و زنان بر رشد اجتماعي و عاطفي،‌ به كسي اجازه ندهيد كه به شما بگويد كشتي گرفتن و بالا و پايين پريدن در رختخواب (با مراعات سلامت كودك)، از كارهاي دخترانه يي كه همسرتان ممكن است انجام دهد يا بخواهد انجام دهيد، مهمتر نيست. فعاليت هاي فيزيكي و تخليه ي انرژي نيز، درس هاي ارزشمندي درباره ي تنظيم احساساتي چون هيجان و برانگيختگي براي كودك دارد. كودكان با پدران فعال (از نظر فيزيكي) بسيار محبوب تر و در روابط شان با كودكان ديگر موفق تر هستند.
4-از نظر احساسي در دسترس كودك باشيد: بي ترديد تعامل فيزيكي در كودكي، بخش مهمي از روابط پدر - فرزندي است. اما شما بايد از نظر احساسي نيز در موقعيت هاي بحراني در دسترس باشيد و كودك را همراهي كنيد، جان گاتمن پيشنهاد مي كند: «مربيان بايد از احساسات خودشان آگاه باشند تا بتوانند احساسات فرزندان شان را درك كنند.» بنابراين بايد هر كاري كه لازم است بكنيد تا ارتباط نزديكي با كودك برقرار كنيد.
5-مشاركت كنيد نه كمك! پدر به عنوان كمك كار، يك مدل با تاريخ مصرف گذشته است. اگر مردان مايلند كاملاً در مراقبت و تربيت فرزندان مشاركت كنند، آنها بايد مسؤوليت خانه داري و بچه داري را فعالانه با همسرشان تقسيم كنند.
6-فقط آخر هفته ها در دسترس نباشيد: براي اينكه يك پدر فعال و مؤثر باشيد، در تصميمات روزانه ي مرتبط با كودك تان، مداخله كنيد. سپردن همه چيز به همسرتان به اين معني است كه پدر فقط در گوشه هاي كوچكي از زندگي كودك نقش دارد. بدون شركت در كارهاي عادي و روزمره و فعاليتهايي كه دوران كودكي را شكل مي دهند، پدران، كودكشان را با خصوصيات خاص و ظريف شان نخواهند شناخت، دانستن اين خصوصيات، براي اينكه پدري حساس، فعال و مشاركت كننده ب��شيد، اهميت فراوان دارد.
7-براي همسرتان احترام قايل شويد و آن را آشكارا نشان دهيد: پدر فعال و مشاركت كننده به اين معني است كه همه ي روش هايي كه همسرتان براي اداره ي خانواده بكار مي برد، به رسميت بشناسيد و به تصميماتي كه در زمان غيبت شما مي گيرد،‌ احترام بگذاريد. بكوشيد سيستمي را در خانواده ايجاد كنيد كه در آن والدين و فرزندان فعاليت هايي را مشتركاً انجام دهند. همچنان كه فرزندان رشد مي كنند، به آنها نيز اجازه دهيد در فرآيند طراحي چنين فعاليت هايي مشاركت كنند.
8-نياز به ارتباط را فراموش نكنيد: اگر همسرتان براي تقسيم نقش تربيت فرزند با شما، بي ميل است، به او فرصت بدهيد تا متوجه شود كه درخواست شما براي مشاركت بيشتر در پرورش كودك، واقعاً جدي است و شما شايستگي و انگيزه ي كافي براي تغيير در ميزان مشاركت تان را در امر بچه داري، دارا هستيد.
منبع: نشريه 7 روز زندگي شماره 83 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه