نوشته‌هایی با برچسب "لیست مواد گرمی"

 » لیست مواد غذایی به تفکیک سردی و گرمی » لیست مواد غذایی به تفکیک سردی و گرمی

» لیست مواد غذایی به تفکیک سردی و گرمی. لیست مواد غذایی به تفکیک سردی و گرمی. با خوردن مواد غذایی بدن انسان از 2 نظر دچار تغییراتی میگردد ، اول سردی و گرمی بدن است ( بعضی مواد غذایی گرما بخش جسم هستند و برخی سرد کننده و سست کننده ) ؛ دوم تری و خشکی یعنی میزان آب بدن ( بعضی از مواد غذایی رطوبتی هستند و موجب زیاد شدن مایعات بدن میگردند و برخی خشکی دهنده هستند و باعث زیاد شدن املاح بدن میشوند ). میزان تاثیر مواد غذایی از لحاظ هر یک از دو مورد فوق خود دارای مرتبه میباشد ، بطور مثال امکان دارد یک ماده غذایی از لحاظ گرمی دارای درجهبسیار بالا و از لحا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه