نوشته‌هایی با برچسب "مدل آرایش گریم"

آموزش آرايش و گریم | آموزش آرایش چشم - آموزش آرایش چشم مدل رنگین کمان آموزش آرايش و گریم | آموزش آرایش چشم - آموزش آرایش چشم مدل رنگین کمان

» آموزش آرایش رنگین کمان. ارایش رنگین کمان. در ارایش رنگین کمان رنگ ها زنده و شاداب هستند ، ابتدا پشت پلک را کامل سایه زرد بزنید سپس ازبخش داخلی چشم به سمت خارج چشم به بیرون چشم به ترتیب سایه قرمز و صورتی بزنید ، برای بخش پایین چشم هم از سایه های سبز مغز پسته ای و سبز تیره و آبی استفاده کنید. نکته مهم در این ارایش محو کردن سایه ها درون هم میباشد ؛ سایه را تا جایی که دم ابروها قرار دارد بکشید طوریکه اگر یک خط مستقیم رسم کنید انتهای سایه و دم ابروبر یک خط مستقیم باشند. زیر ابرو را سایه سفید بزنید ،خط چشم ها را بکشید و ریمل بزنید ، میتوانید برای ج

آموزش آرايش و گریم | آموزش آرایش چشم - آموزش آرایش چشم مدل رنگین کمان آموزش آرايش و گریم | آموزش آرایش چشم - آموزش آرایش چشم مدل رنگین کمان

» آموزش آرایش رنگین کمان. ارایش رنگین کمانی. در ارایش رنگین کمانی ابتدا پشت پلک کامل سایه زرد زده میشود سپس از گوشه داخلی به خارجی به ترتیب سایه سبز ، سبز ابی ، ابی و در انتها نیز سایه تیره یا مشکی زده میشود ، قسمت بالای پلک نیز سایه بنفش زده میشود. نکته مهم در این ارایش محو کردن سایه ها درون هم میباشد. سایه را تا جایی که دم ابروها قرار دارد بکشید طوریکه اگر یک خط مستقیم رسم کنید انتهای سایه و دم ابروبر یک خط مستقیم باشند. زیر ابرو را سایه سفید بزنید ،خط چشم ها را بکشید و ریمل بزنید ، میتوانید برای جلوه بیشتر از مژه های مصنوعی نیز استفاده کنید

آموزش آرايش و گریم | آموزش آرایش - آموزش ترسیم خط چشم مدل عروسکی آموزش آرايش و گریم | آموزش آرایش - آموزش ترسیم خط چشم مدل عروسکی

» آموزش خط چشم عروسکی. آموزش خط چشم عروسکی. به راحتی و تنها در چند مرحله میتوانید یاد بگیرید چگونه خط چشم عروسکی ترسیم کنید. کمی بیرون تر از گوشه داخلی چشم به سمت گوشه های خارجی خط چشم را رسم کنید. دقت کنید که این خط چشم کوتاه میباشد و هرچه به سمت بیرون میرود ضخامت آن نیز بیشتر میشود. با خظ چشم زیر پلک پایین خط هایی بسیار کوتاه و یک اندازه شبیه به مژه ترسیم کنید. در این مدل آرایش نیازی به آغشته کردن مژه های پلک پایین به ریمل نمیباشد. مژه ها را با فر مژه به سمت بالا فر دهید ، بهتر است پیش از رسم خط چشم این کار را انجام دهید. بهتر است مژه ها را ح

آموزش آرايش و گریم | آموزش آرایش - آموزش ترسیم خط چشم مدل عروسکی آموزش آرايش و گریم | آموزش آرایش - آموزش ترسیم خط چشم مدل عروسکی

» آموزش خط چشم عروسکی. آموزش خط چشم عروسکی. به راحتی و تنها در چند مرحله میتوانید یاد بگیرید چگونه خط چشم عروسکی ترسیم کنید. کمی بیرون تر از گوشه داخلی چشم به سمت گوشه های خارجی خط چشم را رسم کنید. دقت کنید که این خط چشم کوتاه میباشد و هرچه به سمت بیرون میرود ضخامت آن نیز بیشتر میشود. با خظ چشم زیر پلک پایین خط هایی بسیار کوتاه و یک اندازه شبیه به مژه ترسیم کنید. در این مدل آرایش نیازی به آغشته کردن مژه های پلک پایین به ریمل نمیباشد. مژه ها را با فر مژه به سمت بالا فر دهید ، بهتر است پیش از رسم خط چشم این کار را انجام دهید. بهتر است مژه ها را ح

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه