نوشته‌هایی با برچسب "مراقبت از نوزادان نارس"

مراقبت از نوزادان نارس مراقبت از نوزادان نارس

مهدپرتال: به شیر خوارانی که قبل از هفته37 حاملگی متولد می شوندنوزاد نارس می گویند. البته مراقبت از نوزادان بیشتر از 35 هفته تقریبا شبیه نوزادان رسیده است ولی اغلب در نوزادان کمتر از 35 هفته کارکرد دستگاه های مختلف بدن تکامل کافی ندارد وبرای تکامل نیاز به زمان می باشد. مثلا در نوزادان نارس به خصوص با وزن کمتر از 1600گرم دستگاه گوارش نمی تواند بخوبی عمل بلع تخلیه شیر از معده، هضم وجذب شیر را انجام دهد. لذا نوزادان نارس نیاز به مراقبت های خاص دارند و والدین شیرخوار نارس بایستی اطلاعات کافی از نحوه مراقبت از نوزاد خود را کسب کنند. 1- در طول مدت

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه