نوشته‌هایی با برچسب "کودک خلاق من"

تعامل خلاق با کودک! تعامل خلاق با کودک!

تعامل خلاق با کودک!. برقراری ارتباط مناسب با فرزندان مهارتی تربیتی است. تربیت کردن فرزندان در صورتی که ارتباط مناسبی بین والدین و فرزندان ایجاد شود، امری موثر و لذت بخش است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد کودکان بیشتر از آنکه تاثیرپذیر باشند، مبتکر و خلاق هستند. بر اساس نظریه‌های پیاژه روانشناس بزرگ سوییسی، «کودک در تعامل خلاق و فعال با محیط، خود را به تدریج سامان می‌دهد». این قوه ابتکاری کودکان هرگاه به صورت هدفمند و صحیح تربیت شود در رشد و شکل‌گیری شخصیت عالی کودکان اثر می‌گذارد. به نظر می‌رسد خلاقیت و رفتار اکتشافی به عنوان تجلی آشکار کنجکاوی است

خلاق چون کودک من!   خلاق چون کودک من!  

خلاق چون کودک من!. خلاقیت صفتی است که در همه ما وجود دارداما نیاز به آموزش و پرورش دارد تا به سر حد شکوفایی برسد. پدر و مادر در شکوفایی خلاقیت فرزندشان تاثیر زیادی دارند همیشه والدین به خاطر کاستن درد و بیماری و مطرح کردن مشکلاتی نظیر اضطراب، وسواس، پرخاشگری و. به روانشناس و مشاور مراجعه نمی کنند؛ بلکه در بسیاری مواقع مراجعه آنها برای این است تا بیاموزند چطور فرزند خود را توانمندتر کنند، چگونه خلاقیت او را افزایش دهند، چه مهارت های اجتماعی ارتباطی را به او بیاموزندو چه کنند تا او زندگی بهتر، شادتر و موفقیت تری داشته باشد. از آنجا که پرورش خلا

تعامل خلاق با کودک! تعامل خلاق با کودک!

تعامل خلاق با کودک!. برقراری ارتباط مناسب با فرزندان مهارتی تربیتی است. تربیت کردن فرزندان در صورتی که ارتباط مناسبی بین والدین و فرزندان ایجاد شود، امری موثر و لذت بخش است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد کودکان بیشتر از آنکه تاثیرپذیر باشند، مبتکر و خلاق هستند. بر اساس نظریه‌های پیاژه روانشناس بزرگ سوییسی، «کودک در تعامل خلاق و فعال با محیط، خود را به تدریج سامان می‌دهد». این قوه ابتکاری کودکان هرگاه به صورت هدفمند و صحیح تربیت شود در رشد و شکل‌گیری شخصیت عالی کودکان اثر می‌گذارد. به نظر می‌رسد خلاقیت و رفتار اکتشافی به عنوان تجلی آشکار کنجکاوی است.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه